Master List

Abas, Fauziah binti. Taḥṣīl nayl al-Marām li Bayān Manẓūmah ‘Aqīdah al-‘Awwām: Satu Introduksi dan Tahqiq. Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1992.

Abdullah, Abdul Rahman Haji. Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad ke-19. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.

Abdullah, Hawash. Perkembangan Ilmu Tasawuf & Tokoh-tokohnya di Nusantara. Surabaya: Al Ikhlas, n.d.

Abdullah, M. Shaghir. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani: Ulama’ dan Pengarang Terulung Asia Tenggara. Shah Alam: Penerbitan Hizbi, 1990.

Abdullah, Mohd. Shaghir. Al‘Allamah Syeikh Ahmad al Fathani Ahli Fikir Islam dan Dunia Melayu: Guru kepada hampir Semua Ulama dan Tokoh Asia Tenggara Abad ke 19-20. Vol. 1. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 1992.

________. “Diaspora Melayu Patani,” in Tamadun dan Sosio-Politik Melayu Patani, eds. Nik Anuar Nik Mahmud and Mohd. Zamberi A. Malek, 83-99. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 2007.

 ________. “Faqih Ali al-Malbari al-Fathani Nenek Moyang Ulama dan Raja-raja Melayu.” Dakwah 20 (Dec 1997): 29-32.

________. Hadiqatul Azhar war Riyahin Syeikh Ahmad al Fathani: Pemikiran, Hikayat Imam Empat dan Para Wali. Vol. 1. Kuala Kumpur: Khazanah Fathaniyah, 1992.

________. “Hubungan Ulama Patani dan Kedah: Kekeluargaan, Pertalian Ilmu dan Karya.” Konvensyen Sejarah Negeri Kedah Darul Aman: Islam di Kedah Darul Aman, 29-30 September 1996.

________. Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara, vol. 2. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 1991.

________. “Khazanah Manuskrip Pusaka Syeikh Ahmad al-Fatani.” Jurnal Filologi Melayu 4 (1995): 59-70.

________. “Manuskrip Melayu Pattani: Hubungan Pattani, Natuna, Kelantan, Terengganu dan Kemboja,” in Peradaban Melayu Timur Laut, ed. A. Aziz Deraman, 341-54. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

________. Al-Ma‘rifah: Pelbagai Aspek Tasawuf di Nusantara. Vol. 2. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2004.

________. “Matla’ul Badrain: Kitab Fiqhi yang Termasyhur di Dunia Melayu Syeikh Muhammad bin Ismail al Fatani.” Jurnal Dewan Bahasa (Jun 1991): 13-24.

________. “Mengkaji Karya Besar Kitab al Bahrul Wafi Syeikh Muhammad bin Ismail Daud al Fatani.” Jurnal Dewan Bahasa (May 1991): 2-12.

________. “Mufti Haji Jamaluddin: Mufti Martapura; Penyusun Kitab Perukunan.” Dakwah 16 (Jan 1994): 51-3.

________. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu, 14 vols. Pengenalan Siri, 2-15. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 1999-2000.

________. “Sayid Muhammad bin Sayid Zainal Abidin al-‘Aidrus: Ulama dan Bapa Kesusasteraan Melayu Terengganu.” Dakwah 15 (Sep 1992): 49-51.

________. “Sejarah Ringkas Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dan Karya-karyanya.” Conference paper presented at Nadwah Ilmiah Tokoh Ulama Peringkat Kebangsaan Kali Keempat (Syeikh Daud Abdullah al-Fatani). BAHEIS, Kuala Lumpur, 17-19 December 1991.

________. “Sultan Minta Beliau Karang Kitab Darul Hassan: Tuan Guru Haji Ahmad al Kalantani.” Dakwah 13 (Oct 1989): 17-9.

________. “Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahim Terengganu.” Dakwah 13 (Aug 1989): 21-3. 

________. “Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al Fatani.” Dakwah 13 (Nov 1989): 24-5.

________. “Syeikh Abdur Rasyid al-Fatani Tok Keramat Pulau Bidan.” Dakwah 14 (Aug 1991): 46-9.

________. “Syeikh Abdus Samad bin Muhammad Salih (Tuan Tabal) Penyebar Tariqat Ahmadiyah Pertama di Asia Tenggara.” Dakwah 15 (Jan 1992): 46-9.

________. Syeikh Ahmad al-Fathani: Pemikir Agung Melayu dan Islam. 2 vols. Kuala Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara and Khazanah Fathaniyah, 2005.

________. “Syeikh Daud bin Ismail al Fatani: Kader Pentasyhih Kitab Melayu/Jawi yang Pertama.” Dakwah 15 (Feb 1992): 46-9.

________. “Syeikh Faqih Jalaluddin al-Asyi: Generasi Penyambung Ulama-ulama Aceh Terkenal.” Dakwah 15 (Nov 1992): 51-3.

________. “Syeikh Ismail Minangkabau: Guru Intelektual Diraja Riau, Johor dan Selangor.” Dakwah 15 (Mar 1992): 47-50.

________. Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari: Pengarang Sabilal Muhtadin. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 1990.

________. “Syeikh Muhammad Sa’id Negeri Sembilan: Mursyid Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah.” Dakwah 14 (Mar 1991): 46-9.

________. “Syeikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin al-Asyi: Dan Pengaruh Bidayatul Hidayah Karyanya di Dunia Sepanjang Zaman.” Dakwah 15 (Feb 1993): 53-5.

________. “Syeikh Wan Ali bin Abdu Rahman al Kalantani.” Dakwah 13 (Sep 1989): 34-6. 

________. “Syeikh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq Syeikhul Islam Kedah Darul Aman yang Berwibawa.” Dakwah 14 (Jul 1991): 46-50.

________. “Tok Bendang Daya II: Pondok Teramai di Asia Tenggara.” Dakwah 15 (May 1993): 49-52.

________. “Tok Kelaba al Fatani: Haji Abdul Husein Abdul Latif; Penyalin manuskrip Melayu Terbesar di Asia Tenggara.” Dakwah 13 (Feb 1991): 38-41.

________. “Tok Pulau Manis Syeikh Abdul Malik bin Abdullah Terengganu: Pengakuan dan Bantahan Kitab Syarah Hikam Melayu Sebagai Karyanya.” Ad-Dakwah: Jalan Hidup Sejahtera 174 (Nov 1991): 46-8.

________. “Tuan Guru Haji Mahmud bin Muhammad Yusuf Raman-Terengganu.” Dakwah 15 (Oct 1992): 44-7.

________. “Tuan Guru Haji Muhammad Yasin Kedah: Pengasas Pengajian Pondok Pertama Kalimantan Barat.” Dakwah 14 (Jun 1991): 40-3.

________. “Tuan Guru Tok Kenali Bersama Gurunya ke Mesir Permasalahan Khilafiah dan Sanggahan Kitab Mujarrab Sebagai Karyanya.” Dakwah 14 (Dec 1991): 48-51.

________. “Ulama-ulama Patani: Satu Paparan Mengenai Ketokohan dan Karya Mereka,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

________. “Warduz Zawahir: Kitab Usuluddin yang Terbesar di Dunia Melayu Karya Syeikh Daud bin Abdullah al Fatani.” Jurnal Dewan Bahasa (Oct 1991): 912-19.

________. Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara, 7 vols. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2000-2004.

Abdullah, Muhd. Shaghir. Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara, vol. 1. Solo: Ramadhani, 1985.

 

________. Syeikh Ismail al Minangkabawi: Penyiar Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Solo: Ramadhani, 1985.

Abdullah, Suhaimi Wan. “Beberapa Aspek Epistemologi al-Shaykh Zayn al-‘Abidin b. Muhammad al-Fatani: Suatu Penelitian Awal Terhadap Karyanya ‘Aqidah al-Najin fi ‘Ilm Usul al-Din,” in Nadwah Ulama Nusantara I: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani; Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Penajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

________. “Isu-isu Politik dalam Pemikiran Syeikh Daud dan Syeikh Ahmad al-Fatani: Satu Analisis,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Abidin, Anwar Zainal. “Formasi Ulama Patani,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Adams, C. C. Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Modern Reform Movement Inaugurated by Muḥammad ‘Abduh. London: Russell and Russell, 1933.

Ahmad, Maheram and Zamri Arifin. “Syeikh Daud al-Fatani dan Terjemahan: Kajian Laras Bahasa dalm Manuskrip Idah al-Albab li Murid al-Nikah bi al-Sawab,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Ahmadi, Abdul Rahman al-. “Notes Towards a History of Malay Periodicals in Kelantan,” in Kelantan: Religion, Society and Politics in a Malay State, ed. William R. Roff, 170-89. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974.

Andaya, Barbara Watson. “Cash Cropping and Upstream-Downstream Tensions: The Case of Jambi in the Seventeenth and Eighteenth Centuries,” in Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief, ed. Anthony Reid. Asia East by South. Ithaca: Cornell University Press, 1993: 91-122.

________. To Live as Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Honolulu: University of Hawaii Press, 1993a.

________. “Political Development between the Sixteenth and Eighteenth Centuries,” in Cambridge History of Southeast Asia – volume 1: From Early Times to c. 1800, ed. Nicholas Tarling, 402-59. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Andaya, Barbara Watson and Leonard Y. Andaya. A History of Malaysia. 2nd ed. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2001.

Andaya, Barbara Watson and Ishii Yoneo. “Religious Developments in Southeast Asia, c. 1500- 1800,” in Cambridge History of Southeast Asia – volume 1: From Early Times to c. 1800, ed. Nicholas Tarling, 508-71. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Andaya, Barbara Watson and Virginia Matheson. “Islamic Thought and Malay Tradition: The Writings of Raja Ali Haji of Riau (ca. 1809-ca. 1870),” in Perceptions of the Past in Southeast Asia, ed. Anthony Reid and David Marr. Asian Studies Association of Australia Southeast Asia Publications Series. Singapore: Heinemann Educational Books, 1979.

Andaya, Leonard Y. “Interaction with the Outside World and Adaptation in Southeast Asian Society, 1500-1800,” in The Cambridge History of Southeast Asia, Volume 1: From Early Times to c. 1800, ed. Nicholas Tarling. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Anderson, John. English Intercourse with Siam in the Seventeenth Century. London: Kegan Paul, Trench, Trubner, 1890.

Arasaratnam, Sinnappah. “The Coromandel-Southeast Asia Trade 1650-1740: Challenges and Responses of a Commercial System,” in Journal of Asian History 18 (1984): 113-35.

Aruri, N. H. “Nationalism and Religion in the Arab World: Allies or Enemies?” Muslim World 67, no. 4 (1977): 266-79.

Awang, Ismail. “Haji Abdul Malek Sungai Pinang (1834-1934),” in Tokoh-tokoh Ulama’  Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 285-92. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Haji Abdullah Pak Him (1869-1961),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 2, 2nd ed., ed. Ismail Che Daud, 33-42. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2007.

________. “Mufti Haji Wan Musa (1875-1939),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 385-97. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Syaikh ‘Uthman Jalaluddin (1880-1952),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 503-19. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Tok Bachok (1868-1953),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 521-30. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Tok Kelehong (1871-1935),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 293-301. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Tok Padang Jelapang (1872-1935),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 325-35. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Tok Wan Ali Kutan (1837-1913),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 177-88. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

Azra, Asyumardi. “A Hadhrami Religious Scholar in Indonesia: Sayyid ‘Uthman,” in Hadhrami Traders, Scholars and Statesmen in the Indian Ocean, 1750s-1960s, ed. Ulrike Freitag and William G. Clarence-Smith, 249-63. Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia, v. 57. Leiden: Brill, 1997.

Azra, Azyumardi. Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation. Bandung: Mizan, 2006.

________. Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII; Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia. Bandung: Penerbit Mizan, 1994.

________. “Networks of the Ulama in the Haramayn: Connections in the Indian Ocean Region.” Studia Islamika 8, no. 2 (2001): 83-120.

________. The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern ‘Ulamā’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Asian Studies Association of Australia, Southeast Asia Publications Series. Honolulu: Allen & Unwin and University of Hawai‘i Press, 2004.

________. The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesian ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. 2 vols. Ph.D. Thesis, Columbia University, 1992.

Badaruddin, Fuadzinaim Haji. “Syeikh Daud al-Fatani dan Tasawuf,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

________. Syeikh Daud al-Fatani: Ketokohan dan Sumbangan Beliau kepada Umat Islam Nusantara. Jabatan Agama Johor, [2003].

________. “Syeikh Daud al-Fatani: Riwayat Hidup, Pendidikan dan Karya-karyanya.” Al-Maw‘izah 7 (Jun 1999): 37-53.

Bajunid, Omar Farouk. “Islam, Nationalism, and the Thai State,” in Dynamic Diversity in Southern Thailand, ed. Wattana Sugunnasil. Pattani: Prince of Songkla University, 2005.

Bakar, Ibrahim Abu. “The Kalam in Patani,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Bakar, Muhammad Abu, ed. Ulama Terengganu: Suatu Sorotan. Kuala Terengganu: Utusan Publications, 1991.

Bakar, Shafie Abu. “Tok Pulau Manis dan Pengasasan Pendidikan Islam,” in Ulama Terengganu: Suatu Sorotan, ed. Muhammad Abu Bakar. Kuala Terengganu: Utusan Publications, 1991: 53-61

Baker, Chris and Pasuk Phongpaichit. A History of Thailand. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Baker, James N. “The Presence of the Name: Reading Scripture in an Indonesian Village,” in The Ethnography of Reading, ed. Jonathan Boyarin. Berkeley: University of California Press, 1993.

Barnard, Timothy P. “The Hajj, Islam, and Power among the Bugis in Early Colonial Riau,” in Southeast Asia and the Middle East: Islam, Movement, and the Longue Durée, ed. Eric Tagliacozzo, 65-82. Stanford: Stanford University Press, 2009.

Baru, Worawit. “Bahasa dan Budaya Melayu di Selatan Thailand,” in Peradaban Melayu Timur Laut, ed. A. Aziz Deraman, 214-23. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

________. “Jati Diri Melayu Thailand.” Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (The Malay and Islamic World Convention). Melaka: 18-21 October 2000. No. 30: 1-17.

Bashah, Haji Abdul Halim. Raja Campa dan Dinasti Jembal dalam Patani Besar. Kubang Kerian, Kelantan: Pustaka Reka, 1994.

Bassett, D. K. “Changes in the Pattern of Malay Politics, 1629-c. 1655.” JSEAH 10, no. 3 (1969): 429-52.

Bastin, John. “The Changing Balance of the Southeast Asian Pepper Trade,” in Essays on Indonesian and Malayan History, Monographs on Southeast Asian Subjects, no. 2, ed. John Bastin. Singapore: Eastern Universities Press Ltd., 1961: 19-52.

Blussé, Leonard. “Inpo, Chinese Merchant in Pattani: A Study in Early Dutch-Chinese Relations.” Proceedings, 7th IAHA Conference, Bangkok, 22-26 August 1977: 290-309.

Bonney, R. Kedah 1771-1821: The Search for Security and Independence. East Asian Monographs series, ed. Wang Gungwu. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1971.

Borhan, Joni Tamkin. “Sumbangan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dalam Fiqh al-Mu‘amalah: Tumpuan kepada Furu‘ al-Masa‘il,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Bougas, Wayne. “The Early History of Sai,” in Études sur l’Histoire du Sultanat de Patani, ed. Daniel Perret, Amara Srisuchat, and Sombun Thanasuk, 17-36. Études Thématiques, v. 14. Paris: École Française d’Extrême-Orient, 2004.

Bougas, Wayne A. The Kingdom of Patani: Between Thai and Malay Mandalas. Terbitan Tak Berkala Dunia Melayu, no. 12. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1994.

________. Patani Selama Pemerintahan Raja Ijau (1584-1616). Privately published, August 1988.

________. “Some Early Islamic Tombstones in Patani.” JMBRAS 59, no. 1 (1986): 85-112.

________. “Patani in the Beginning of the XVIIe Century.” Archipel 39 (1990): 113-38.

Bougas, Wayne A. L. “Surau Air: Patani’s Oldest Mosque,” Archipel 43 (1992): 89-112.

Boyajian, James C. Portuguese Trade in Asia under the Habsburgs, 1580-1640. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993.

Bradley, Francis R. “Islamic Reform, the Family, and Knowledge Networks Linking Mecca with Southeast Asia in the Nineteenth Century,” Journal of Asian Studies 74, no. 1 (Feb 2014): 89-111.

________. “Moral Order in a Time of Damnation: The Hikayat Patani in Historical Context.” JSEAS 40, no. 2 (2009): 267-93.

________. “Piracy, Smuggling, and Trade in the Rise of Patani, 1490-1600.” JSS 96 (2008): 27-50.

________. “Shaykh Da’ud al-Fatani’s Munyat al-Musalli and the Place of Prayer in Nineteenth-century Patani Communities.” Indonesia and the Malay World 41, no. 120: 198-214.

________. “Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani’s Writings Contained in the National Library of Malaysia,” Jurnal Filologi Melayu 16 (2007): 121-41.

________. “Siam’s Conquest of Patani and the End of Mandala Relations, 1786-1838,” in Ghosts from the Past in Southern Thailand: Essays on the History and Historiography of Patani, ed. Patrick Jory. Singapore: National University of Singapore Press, 2013.

Bradlow, Frank R. and Margaret Cairns. The Early Cape Muslims: A Study of Their Mosques, Genealogy and Origins. Cape Town: A. A. Balkema, 1978.

Brenner, Louis. “Muslim Thought in Eighteenth-Century West Africa: The Case of Shaykh Uthman b. Fudi,” in Eighteenth-Century Revival and Reform in Islam, eds. Nehemia Levtzion and John O. Voll. Syracuse University Press, 1987.

Brockelmann, C. “Muḥammad Murtaḍā,” in Encyclopedia of Islam, vol. 7, new ed., eds. C. E. Bosworth, et al., 445. Leiden: E. J. Brill, 1993.

Bruce, Allan. “Notes on Early Mosques of the Malaysian Peninsula,” JMBRAS 68, no. 2 (1996): 71-81.

Chan Hok-Lam. “Lin Tao-Ch’ien,” in Dictionary of Ming Biography 1368-1644, 2 vols., ed. L. Carrington Goodrich, 927-30. New York: Columbia University Press, 1976.

Chang Pin-Tsun. Chinese Maritime Trade: The Case of Sixteenth-Century Fu-Chien (Fukien). Princeton: Princeton University, Ph.D. Thesis, 1983.

________. “The First Chinese Diaspora in Southeast Asia in the Fifteenth Century,” in Emporia, Commodities and Entrepreneurs in Asian Maritime Trade, c. 1400-1750, eds. Roderich Ptak and Dietmar Rothermund, 13-28. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1991.

________. “Maritime Trade and Local Economy in Late Ming Fukien,” in Development and Decline of Fukien Province in the 17th and 18th Centuries, ed. E. B. Vermeer, 63-81. Leiden: E. J. Brill, 1990.

Chang Tien-Tse. Sino-Portuguese Trade from 1514 to 1644: A Synthesis of Portuguese and Chinese Sources. Leyden: Late E. J. Brill, 1934.

Chapakia, Ahmad Omar. “Politik Perjuangan Masyarakat Melayu di Selatan Thailand: Suatu Pengamatan Sejarah dan Unjuran Masa Depan,” in Peradaban Melayu Timur Laut, ed. A. Aziz Deraman, 311-40. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

________. “Wilayah-wilayah di Selatan Thailand dalam Konteks Dunia Melayu dan Islam.” Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (The Malay and Islamic World Convention). Melaka: 18-21 October 2000. No. 25: 1-9.

Charney, Michael W. “Shallow-draft Boats, Guns, and the Aye-ra-wa-ti: Continuity and Change in Ship Structure and River Warfare in Precolonial Myanma.” Oriens Extremus 40, no. 1 (1997): 16-63.

________. Southeast Asian Warfare, 1300-1900. Handbook of Oriental Studies, Section Three: South-East Asia, v. 16, eds. V. Lieberman, et al. Leiden: Brill, 2004.

Cheah Boon Kheng. To’ Janggut (Old Long Beard): Legends, Histories and Perceptions of the 1915 Rebellion in Kelantan. Singapore: Singapore University Press, 2006.

Cummings, W. “The Melaka Malay Diaspora in Makassar, c. 1500-1669.” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 71, no. 1 (1998): 106-21.

Daud, Ismail Che. “Haji Awang Fakir (1876-1964),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 2, 2nd ed., ed. Ismail Che Daud, 75-82. Kota Bharu: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Haji Ibrahim Tok Raja (1871-1955),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 557-77. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Syaikh Daud al-Fatani (1769-1847),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 17-65. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Syaikh Nik Mat Kechik Patani (1844-1915),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 189-204. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Syeikh Wan Ahmad Patani (1856-1908), in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 139-63. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Tok Jerulong (1868-1939),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 399-412. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Tok Kemuning (1885-1934), in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 267-83. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Tok Konok (1830-an-1893),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 81-98. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Tok Perlis (1860-an-1922), in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 215-27. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Tok Pulai Chondong (1792-1873), in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 67-80. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Tok Pulau Manis (1650-an-1736),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 1-15. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Tok Senggora (1850-an-1930), in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 241-54. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Tok Seridik (1881-1935),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 337-56. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________, ed. Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1. 3rd ed. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________, ed. Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 2. 2nd ed. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2007.

________. “Tuan Husain Kedah (1863-1936),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 357-70. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Tuan Tabal (1840-1894),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 99-121. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Ulama’ Kelantan di Rantau Orang,” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 2, 2nd ed., ed. Ismail Che Daud, 455-536. Kota Bharu: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2007.

________. “Ulama’ Kelantan yang Jadi Mufti di Luar Kelantan,” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 643-80. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

________. “Ulama’ Muhajirin di Kelantan,” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 2, 2nd ed., ed. Ismail Che Daud, 537-82. Kota Bharu: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2007.

Davies, D. W. A Primer of Dutch Seventeenth Century Overseas Trade. The Hague: Martinus Nijhoff, 1961.

Davisakd Puaksom. “Ayudhya in Patani’s Grasp: The Relations Between a Buddhist and a Muslim state in a Historical Perspective.” First Inter-Dialogue Conference on Southern Thailand, Pattani, June 2002.

Day, Tony. Fluid Iron: State Formation in Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2002.

Deraman, A. Aziz, ed. Peradaban Melayu Timur Laut. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2003.

Dhiravat na Pombejra. “Ayutthaya at the End of the Seventeenth Century: Was There a Shift to Isolation?” in Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief, ed. Anthony Reid, 250-72. Asia East by South series. Ithaca: Cornell University Press, 1993.

________. “Crown Trade and Court Politics in Ayutthaya during the Reign of King Narai (1656-88), in The Southeast Asian Port and Polity: Rise and Demise, eds. J. Kathirithamby-Wells and John Villiers, 127-42. Singapore: Singapore University Press, 1990.

________. A Political History of Siam Under the Prasatthong Dynasty 1629-1688. Ph.D. Diss., University of London: 1984

Dijk, Wil O. Seventeenth-century Burma and the Dutch East India Company, 1634-1680. Singapore: Singapore University Press, 2006.

Dobbin, Christine. Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847. Scandinavian Institute of Asian Studies Monograph Series, no. 47. London: Curzon Press, 1983.

________. “Islamic Revivalism in Minangkabau at the Turn of the Nineteenth Century.” Modern Asian Studies 8, no. 3 (1974): 319-45.

Dodge, Nicholas N. “Population Estimates for the Malay Peninsula in the Nineteenth Century, with Special Reference to the East Coast States.” Population Studies 34, no. 3 (Nov. 1980): 437-75.

Fakhry, Majid. A History of Islamic Philosophy. 3rd ed. New York: Columbia University Press, 2004.

________. “The Theocratic Idea of the Islamic State in Recent Conterversies.” International Affairs 30, no. 4 (1954): 450-62.

Fatani, Ahmad Fathy al-. Pengantar Sejarah Patani. Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994.

________. Ulama Besar dari Patani. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002.

Federspiel, Howard M. Sultans, Shamans, and Saints: Islam and Muslims in Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2007.

Franke, Wolfgang. “Chinese Epigraphy in Thailand: A Preliminary Report,” in Chinois d’Outre Mer: Actes du XXIXe Congrès international des orientalistes, Paris, Juillet 1973. Paris: L’Asiathèque, 1976.

________. “A Chinese Tombstone of 1592 Found in Pattani.” Journal of the South Seas Society 39, no. 1-2 (1984): 61-62.

Fraser, Thomas M., Jr. Fishermen of South Thailand: The Malay Villagers. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966.

Furber, Holden. Rival Empires of Trade in the Orient, 1600-1800. Europe and the World in the Age of Expansion, ed. Boyd C. Shafer. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1976.

Glamann, Kristof. Dutch-Asiatic Trade 1620-1740. The Hague: Martinus Nijhoff, 1958.

Graaf, H. J. de. “South-East Asian Islam to the Eighteenth Century,” in The Cambridge History of Islam, Volume 2—The Further Islamic Lands, Islamic Society and Civilization, eds. P. M. Holt, Ann K. S. Lambton, and Bernard Lewis, 123-54. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

Hall, D. G. E. A History of South-East Asia. 4th ed. New York: St. Martin’s Press, 1981.

Hamid, Ismail. The Malay Islamic Hikayat. Monograph 1, Institut Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1983.

Hashim, Muhammad Yusoff. The Malay Sultanate of Malacca: A Study of Various Aspects of Malacca in the 15th and 16th Centuries in Malaysian History, tr. D. J. Muzaffar Tate. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Hassan, M. Kamal. Towards Actualizing Islamic Ethical and Educational Principles in Malaysian Society: Some Critical Observations. Petaling Jaya: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1996.

Hassan, Abdullah Alwi Haji. “The Development of Islamic Education in Kelantan,” in Tamadun di Malaysia, ed. Khoo Kay Kim: 190-222. Kuala Lumpur: Hakcipta Persatuan Sejarah Malaysia, 1980.

Hassan, Hamdan. “Pertalian Pemikiran Islam Malaysia-Aceh,” in Tamadun di Malaysia, ed. Khoo Kay Kim: 48-59. Kuala Lumpur: Hakcipta Persatuan Sejarah Malaysia, 1980.

Hassan, Nik Abdul Aziz bin Haji Nik, “Islam dan Masyarakat Kota Bharu di antara Tahun 1900-1940,” in Islam di Kelantan, ed. Nik Abdul Aziz bin Haji Nik Hassan, 1-20. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 1983.

________, ed. Islam di Kelantan. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 1983.

________. “Lima Orang Tokoh Ulama di Kelantan (1860-1940),” in Islam di Kelantan, ed. Nik Abdul Aziz bin Haji Nik Hassan, 21-48. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 1983.

________. “Peranan Majlis Terhadap Kemajuan Pelajaran di Negeri Kelantan 1915-1930,” in Islam di Kelantan, ed. Nik Abdul Aziz bin Haji Nik Hassan, 83-90. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 1983.

Hassan, Zaidi. “Institusi Pondok: Keberadaanya dalam Peradaban Melayu,” in Peradaban Melayu Timur Laut, ed. A. Aziz Deraman, 389-402. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

Higgins, Roland Louis. Piracy and Coastal Defense in the Ming Period: Government Response to Coastal Disturbances, 1523-1549. Ph.D. Thesis, University of Minnesota, 1981.

Holt, P. M., Ann K. S. Lambton, and Bernard Lewis, eds. The Cambridge History of Islam. Volume 2—The Further Islamic Lands, Islamic Society and Civilization. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

Hooker, M. B. Islamic Law in South-East Asia. Singapore: Oxford University Press, 1984.

Hutchinson, E. W. Adventurers in Siam in the Seventeenth Century. London: Royal Asiatic Society, 1940.

Ibrahim, Ismail Hj. Ulama Kedah Darul Aman. Vol. 1. Lembaga Muzium Negeri Kedah Darul Aman, 1996.

Ibrahim, Sulaiman. “Shaykh Dawud al-Fatani dan Pengaruhnya dalam Penyebaran Tarekat Shatariyyah di Nusantara,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Ijzerman, J. W. “Hollandsche Prenten als Handelsartikel te Patani in 1602,” in Gedenkschrift Uitgegeven ter Gelegenheid van Het 75-Jarig Bestaan op 4 Juni 1926, 84-109. Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1926.

Ishak, Abdullah. Islam di Nusantara: Khususnya di Tanah Melayu. Petaling Jaya: Al-Rahmaniah, 1990.

Ishii Yoneo. “A Note on Pattani Recorded in Late XVIIth and Early XVIIIth Century Japanese Documents,” in Études sur l’Histoire du Sultanat de Patani, ed. Daniel Perret, Amara Srisuchat, and Sombun Thanasuk, 17-36. Études Thématiques, v. 14. Paris: École Française d’Extrême-Orient, 2004.

________. “The Ryukyu in Southeast Asian Trade in the 15th and 16th Centuries,” in Asian Panorama: Essays in Asian History, Past and Present, eds. K. M. de Silva, et al., 353-65. New Delhi: Vikas Publishing House, 1990.

________. Thailand: A Rice-Growing Society. Monographs of the Center for Southeast Asian Studies Kyoto University series. Honolulu: University Press of Hawaii, 1978.

Iskandar, T. “Palembang Kraton Manuscripts,” in A Man of Indonesian Letters: Essays in Honour of Professor A. Teeuw, ed. C. M. S. Hellwig and S. O. Robson, 67-72. Verhandelingen van Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 121. Dordrecht: Foris Publications, 1986.

Ismail, Ahmad Zuhdi. “Pemikiran Ulama Patani dalam Ilm al-Kalam: Satu Analisa,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Ismail, Ibrahim. Syeikh Dawud al-Fatani: Satu Analisis Peranan dan Sumabangannya Terhadap Khazanah Islam di Nusantara. Khazanah Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu, vol. 5. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, 1992.

Israeli, Raphael and Anthony H. Johns, eds. Islam in Asia, Volume 2: Southeast and East Asia. Jerusalem: Magnes Press, 1984.

Ito, Takeshi. “Why Did Nuruddin ar-Raniri Leave Aceh in 1054 A.H.?” BLTV 134 (1978): 489-91.

Jacq-Hergoualc’h, Michel. The Malay Peninsula: Crossroads of the Maritime Silk Road (100 BC-1300 AD). Handbook of Oriental Studies, Section Three: South-East Asia, v. 13, eds. B. Arps, et al. Leiden: Brill, 2002.

Jepakeya, Ismail Lutfi. “Islam dan Masyarakat Melayu di Selatan Thailand,” in Peradaban Melayu Timur Laut, ed. A. Aziz Deraman, 378-88. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

Johns, A. H. “Friends in Grace: Ibrahīm al-Kūrānī and ‘Abd al-Ra‘uf al-Singkeli,” in Spectrum: Essays Presented to Sutan Takdir Alisjahbana on His Seventieth Birthday. Jakarta: Dian Rakyat, 1978.

________. “From Coastal Settlement to Islamic School and City: Islamization of Sumatra, the Malay Peninsula, and Java,” Hamdard Islamicus 4, no. 4 (1981): 3-28.

________. “Islam in the Malay World: An Exploratory Survey with Some References to Quranic Exegesis,” in Islam in Asia, Volume 2: Southeast and East Asia, eds. Raphael Israeli and Anthony H. Johns, 115-61. Jerusalem: Magnes Press, 1984.

________. “The Qur‘ān in the Malay World: Reflections on ‘Abd al-Ra‘ūf of Singkel (1615-1693). Journal of Islamic Studies 9, no. 2 (1998): 120-45.

________. “Quranic Exegesis in the Malay World: In Search of a Profile,” in Approaches to the History of the Interpretation of the Quran, ed. Andrew Rippin, 257-73. Oxford: Clarendon Press, 1988.

Johns, Anthony H. “Islam in Southeast Asia: Reflections and New Directions.” Indonesia 19 (Apr 1975): 33-55.

Jones, Russell. “The Origins of the Malay Manuscript Tradition.” VKI 115 (1986): 121-43.

Jonge, J. K. J. de, ed. De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie (1595-1610). Series 1, vol. 2. The Hague: Martinus Nijhoff, 1865.

Kachorn Sukhabanij. “Siamese Documents Concerning Captain Francis Light,” in Papers on Malayan History: Papers Submitted to the First International Conference of South-East Asian Historians, Singapore, January 1961, ed. K. G. Tregonning, 1-9. Singapore: Journal of South-East Asian History, 1962.

Kadir, Mohd. Saperi. “Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Pelopor Da‘wah Islam di Kalimantan Selatan.” Mimbar Ulama 6 (1976): 69-79.

Kadir, Muhd. Najib Abdul. “Shaykh Muhammad bin Ismail Daudi al-Fatani (Shaykh Nik Mat Kecik): Peranan dan Sumbangannya dalam Dakwah Islamiah,” in Nadwah Ulama Nusantara I: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani; Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Penajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Kahn, Joel S. Other Malays: Nationalism and Cosmopolitanism in the Modern Malay World. Asian Studies Association of Australia, Southeast Asia Publications Series. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2006.

Kalus, Ludvik. “Inscriptions Arabes des Cimetières du Sud-Est de la Thaïlande: a-t-on Trouvé la Tombe d’un des Premiers Rois Musalmans de Patani?” in Études sur l’Histoire du Sultanat de Patani, ed. Daniel Perret, Amara Srisuchat, and Sombun Thanasuk, 17-36. Études Thématiques, v. 14. Paris: École Française d’Extrême-Orient, 2004.

Kathirithamby-Wells, J. and John Villiers, eds. Southeast Asian Port and Polity: Rise and Demise. Singapore: Singapore University Press, 1990.

Kathirithamby-Wells, Jeyamalar. “Restraints on the Development of Merchant Capitalism in Southeast Asia before c. 1800,” in Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief, ed. Anthony Reid. Asia East by South. Ithaca: Cornell University Press, 1993: 123-48.

Kessler, Clive S. Islam and Politics in a Malay State: Kelantan 1838-1969. Ithaca: Cornell University Press, 1978.

Khien Theeravit. “Japanese-Siamese Relations, 1606-1629,” in Thai-Japanese Relations in Historical Perspective, ed. Chaiwat Khamchoo and E. Bruce Reynolds. Bangkok: Innomedia Co., 1988.

Khoo Kay Kim, ed. Tamadun di Malaysia. Kuala Lumpur: Hakcipta Persatuan Sejarah Malaysia, 1980.

Klong, Haji Hassan Po. “Masyarakat Islam di Campa,” in Tamadun Melayu, vol. 3, eds. Ismail Hussein, A. Aziz Deraman, and Abd. Rahman al-Ahmadi, 1238-67. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.

Knaap, Gerrit. “Headhunting, Carnage and Armed Peace in Amboina, 1500-1700.” Journal of the Economic and Social History of the Orient 46, no. 2 (2003): 165-92.

Kobkua Suwannathat-Pian. Thai-Malay Relations: Traditional Intra-regional Relations from the Seventeenth to Early Twentieth Centuries. East Asian Monographs, ed. Wang Gungwu. Singapore: Oxford University Press, 1988.

Koenig, William J. The Burmese Polity, 1752-1819: Politics, Administration, and Social Organization in the Early Kon-baung Period. Michigan Papers on South and Southeast Asia, no. 34. Ann Arbor: Center for South and Southeast Asian Studies, University of Michigan, 1990.

Kumar, Ann and John H. McGlynn, eds. Illuminations: The Writing Traditions of Indonesia. Jakarta: Lontar Foundation, 1996.

Laffan, Michael Francis. Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma below the Winds. London: Routledge, 2003.

Lawee, Mohd. Lazim. “Institusi Pengajian Tinggi Islam,” in Tamadun dan Sosio-Politik Melayu Patani, eds. Nik Anuar Nik Mahmud and Mohd. Zamberi A. Malek, 168-78. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 2007.

Lieberman, Victor. Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800-1830. Volume 1: Integration on the Mainland. Studies in Comparative World History series, eds. Michael Adas and Philip D. Curtin. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

________. “Was the Seventeenth Century a Watershed in Burmese History?” in Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief, ed. Anthony Reid. Asia East by South series. Ithaca: Cornell University Press, 1993.

Lieberman, Victor B. Burmese Administrative Cycles: Anarchy and Conquest, c. 1580-1760. Princeton: Princeton University Press, 1984.

McCargo, Duncan. Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy in Southern Thailand. Ithaca: Cornell University Press, 2008.

MacDonald, D. B. “Faḳīh,” in Encyclopedia of Islam, vol. 2, new ed., eds. B. Lewis, Ch. Pellat, and J. Schacht, 756. Leiden: Brill, 1965.

Madmarn, Hasan. “The Pondok and Change in South Thailand,” in Aspects of Development: Islamic Education in Thailand and Malaysia, ed. Raymond Scupin, 47-92. Occasional Paper, no. 7. Bangi: Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989.

________. The Pondok and Madrasah in Patani. Monograph Series of Malay World and Civilisation, ed. Wan Hashim Wan Teh. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002.

Madmarn, Hassan. “Sistem Pondok dan Madrasah di Selatan Thailand: Ditinjau dari Sudut Kegiatan dan Keunggulannya,” in Peradaban Melayu Timur Laut, ed. A. Aziz Deraman, 403-16. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

Mahdi, Muhsin. “From the Manuscript Age to the Age of Printed Books,” in The Book in the Islamic World: The Written Word and Communication in the Middle East, ed. George N. Atiyeh, 1-15. Albany: State University of New York Press, 1995.

Mahmood, Abdull Rahman. “Pengkaedahan Shaykh Daud bin Abdullah al-Fatani dalam Penulisan Akidah,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Mahmud, Abdul Razak. “Haji Husain Che Dol (1904-1967),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 2, 2nd ed., ed. Ismail Che Daud, 83-100. Kota Bharu: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2007.

Mahmud, Mohamad, “Patani: Ulama, Pondok dan Kitab Jawi,” in Nadwah Ulama Nusantara I: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani; Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Penajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Mahmud, Nik Anuar Nik. Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999.

________ and Mohd. Zamberi bin Malek, eds. Tamadun dan Sosio-Politik Melayu Patani. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 2007.

Majid, Haji Abdul. “A Malay’s Pilgrimage to Mecca.” JMBRAS 4 (1926): 269-87.

Mak Phoen. “Komuniti Melayu Islam di Kemboja (dari Abad ke-16 hingga Ahad ke-17),” in Tamadun Melayu, vol. 3, eds. Ismail Hussein, A. Aziz Deraman, and Abd. Rahman al-Ahmadi, 1268-89. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.

Malek, Mohd. Zamberi A. “Hubungan Awal Melayu-Siam,” in Tamadun dan Sosio-Politik Melayu Patani, eds. Nik Anuar Nik Mahmud and Mohd. Zamberi A. Malek, 30-48. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 2007.

________. Pensejarahan Patani. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2006.

________. Umat Islam Patani : Sejarah dan Politik. Shah Alam: Hizbi, 1993.

Mamat, Samsu Adabi. “Sumbangan Ulama Patani Terhadap Pendidikan Ulama Tanah Melayu (Malaysia) Awal Abad ke-20,” in Nadwah Ulama Nusantara I: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani; Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Penajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Manguin, Pierre-Yves. “The Vanishing Jong: Insular Southeast Asian Fleets in Trade and War (Fifteenth to Seventeenth Centuries),” in Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief, ed. Anthony Reid. Asia East by South. Ithaca: Cornell University Press, 1993: 197-213.

Matheson, Virginia and M. B. Hooker. “Jawi Literature in Patani: The Maintenance of a Tradition.” JMBRAS 61, no. 1 (1988): 1-86.

Meilink-Roelofsz, Marie Antoinette Petronella. Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962.

Mills, L. A. British Malaya 1824-67. First published as volume 3, part 2 of the Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, 1925; reprinted Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966.

Milner, A. C. Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule. The Association of Asian Studies Monograph, no. 40, ed. Frank Reynolds, et al. Tucson: University of Arizona Press, 1982.

Mohamad, Abdul Basir. “Pengaruh Kitab Fath al-Wahhab kepada Penulisan Kitab Matla‘ al-Badrayn wa Majma‘ al-Bahrayn: Kajian Tertumpu kepada Tajuk ‘Ma Tutlifuh al-Baha‘im’” in Nadwah Ulama Nusantara I: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani; Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Penajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Mohamed, Abdullah bin. Keturunan Raja-Raja Kelantan dan Peristiwa-peristiwa Bersejarah. Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1981.

Mohd. Nor, Mohd. Roslan. “Preliminary Study on Fiqh Ibadah Dimension in Malay Text Minhat al-Qarib al-Mujib wa Mughni al-Raghibin fi al-Taqrib by Tuan Tabal (d. 1891).” Unpublished paper.

Muhammad, Abdul Ghaffar. Kifayat al-Muhtaj fi-al-Isra wal Mi‘raj: Analisis dan Penurunan Teks. Kuala Lumpur: Kesusasteraan Melayu Tulin, Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1988-9.

Muhammady, Muhammad ‘Uthman el-. “Ajaran Tasawwuf Tuan Tabal dalam Jala al-Qulub,” in Islam di Kelantan, ed. Nik Abdul Aziz bin Haji Nik Hassan, 66-82. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 1983.

Mujani, Kamal. “Peranan dan Sumbangan Ulama Patani Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Tanah Melayu: Satu Analisis Sejarah sehingga sebelum Merdeka,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Musa, Muhammad Salleh b. Wan. “Theological Debates: Wan Musa b. Haji Abdul Samad & His Family,” in Kelantan: Religion, Society and Politics in a Malay State, ed. William R. Roff, 153-69. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974.

Mustajab, Mohd. Sarim b. Hj. “Gerakan Islah Islamiyah di Tanah Melayu 1906 hingga 1948,” in Malaysia, Sejarah dan Proses Pembangunan, 121-35. Kuala Lumpur: Salam Press, 1979.

Narongrakhskhet, Ibrahem. “Pondok kepada Sekolah Agama Rakyat,” in Tamadun dan Sosio-Politik Melayu Patani, eds. Nik Anuar Nik Mahmud and Mohd. Zamberi A. Malek, 160-7. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 2007.

Nash, Manning. “Ethnicity, Centrality and Education in Pasir Mas,” in Kelantan: Religion, Society and Politics in a Malay State, ed. William R. Roff, 190-224. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974.

Nasir, Abdul Halim. Mosque Architecture in the Malay World, tr. Omar Salahuddin Abdullah. Bangi: Penerbit Universit Kebangsaan Malaysia, 2004.

Nasir, Badlisham Mohd., Zulkiple Abd. Ghani, and Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus. “Gerakan Dakwah di Patani,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Ng Chin-Keong. “Trade, the Sea Prohibition and the ‘Fo-lang-chi’, 1513-1550,” in Proceedings of the International Colloquium on Portuguese and the Pacific, University of California-Santa Barbara, October 1993, eds. Francis A. Dutra and João Camilo dos Santos, 381-424. Center for Portuguese Studies, University of California, Santa Barbara, 1995.

Ngah, Mohd. Nor bin. Kitab Jawi: Islamic Thought of the Malay Muslim Scholars. Research Notes and Discussions Paper, no. 33. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1983.

________. “Some Writing of the Traditional Malay Muslim Scholars Found in Malaysia,” in Tamadun di Malaysia, ed. Khoo Kay Kim: 9-12. Kuala Lumpur: Hakcipta Persatuan Sejarah Malaysia, 1980.

Nik Mohd. Salleh, Nik Mohamed. “Kesultanan Melayu Kelantan-Pattani,” in Peradaban Melayu Timur Laut, ed. A. Aziz Deraman, 267-98. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

Nor, Siti Zalikhah Mohd., et al. “Sumbangan Ulama Patani dalam Perkembangan Ilmu Fiqh,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Parkinson, C. Northcote. British Intervention in Malaya 1867-1877. Singapore: University of Malaya Press, 1960.

Perret, Daniel. “Patani dans les Grands Réseaux Marchands du XVIIe Siècle,” in Études sur l’Histoire du Sultanat de Patani, ed. Daniel Perret, Amara Srisuchat, and Sombun Thanasuk, 17-36. Études Thématiques, v. 14. Paris: École Française d’Extrême-Orient, 2004.

________. “Réflexions sur l’Émergence du Sultanat de Patani,” in Études sur l’Histoire du Sultanat de Patani, ed. Daniel Perret, Amara Srisuchat, and Sombun Thanasuk, 17-36. Études Thématiques, v. 14. Paris: École Française d’Extrême-Orient, 2004.

________. “Tombes Musulmanes Anciennes et Voies Possibles d’Islamisation de la Région de Pattani,” in Études sur l’Histoire du Sultanat de Patani, ed. Daniel Perret, Amara Srisuchat, and Sombun Thanasuk, 17-36. Études Thématiques, v. 14. Paris: École Française d’Extrême-Orient, 2004.

Perret, Daniel, Amara Srisuchat, and Sombun Thanasuk, eds. Études sur l’Histoire du Sultanat de Patani. Études Thématiques, v. 14. Paris: École Française d’Extrême-Orient, 2004.

Proudfoot, Ian. “The Decline of the Manuscript Tradition,” in Illuminations: The Writing Traditions of Indonesia, eds. Ann Kumar and John H. McGlynn, 253-6. Jakarta: Lontar Foundation, 1996.

________. “Mass Producing Houri’s Moles; or Aesthetics and Choice of Technology in Early Muslims Book Printing,” in Islam: Essays on Scripture, Thought and Society: A Festschrift in Honour of Anthony H. Johns, eds. Peter G. Riddell and Tony Street. Islamic Philosophy, Theology and Science: Texts and Studies series, vol. 28, eds. H. Daiber and D. Pingree, 161-84. Leiden: Brill, 1997.

________. Old Muslim Calendars of Southeast Asia. Handbook of Oriental Studies series, section 3: South-East Asia, vol. 17, ed. B. Arps, et al. Leiden: Brill, 2006.

Ptak, Roderich. “The Fujianese, Ryukyuans and Portuguese (c. 1511 to 1540s): Allies or Competitors?” in Anais de Historia de Alem-Mar, vol. 3 (2002): 447-67.

________. “Ming Maritime Trade to Southeast Asia, 1368-1567: Visions of a System,” in From the Mediterranean to the China Sea: Miscellaneous Notes, eds. Claude Guillot, Denys Lombard and Roderich Ptak, 157-91. Wiesbaden: Harrassowitz, 1998.

________. “Reconsidering Melaka and Central Guangdong: Portugal’s and Fujian’s Impact on Southeast Asian Trade (Early Sixteenth Century),” in Iberians in the Singapore-Melaka Area and Adjacent Regions (16th to 18th Century), ed. Peter Borschberg, 1-21. Lisbon: Fundacão Oriente, 2004.

Qari, Abdullah al-. “Pujangga Syeikh Daud Fatani.” Majalah Dian 10 (1967): 131-8.

Rahman, Mohd. Zain Abd. “New Lights on the Life and Works of Shaikh Dawud al-Fattani.” Studia Islamika 90, no. 3 (2002): 83-117.

Rahman, Mohd. Zain bin Abd. An Annotated Translation and Transliteration of al-Manhal al-Ṣāfī fī Bayān Ramz ahl al-Ṣūfī of Shaykh Dāwūd al-Faṭānī. M.A. Thesis, International Institute of Islamic Thought and Civilization, 2000.

Rahman, Norhayati Ab. Al-Musawaddah: di Antara Karya Sastera dengan Kitab Agama. Tesis untuk Memenuhi Keperluan Ijazah Sarjana Sastera, Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1991.

Rahman, Norhayati Abdul. “Kitab Musawaddah: Koleksi Tambahan Cerita-cerita Nabi Muhammad S.A.W.” Jurnal Filologi Melayu 4 (1995): 92-9.

Reid, A. “‘Closed’ and ‘Open’ Slave Systems in Pre-Colonial Southeast Asia,” in Slavery, Bondage and Dependency in Southeast Asia, ed. Anthony Reid. New York: St. Martin’s Press, 1983.

Reid, Anthony. Changing the Shape of Early Modern Southeast Asia. Chiang Mai: Silkworm Books, 1999.

________. “Economic and Social Change, c. 1400-1800,” in Cambridge History of Southeast Asia – volume 1: From Early Times to c. 1800, ed. Nicholas Tarling, 460-507. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

________. Europe and Southeast Asia: The Military Balance. Centre for Southeast Asian Studies Occasional Paper, no. 16., ed. Bob Hering. Townsville: James Cook University of North Queensland, 1982.

________. An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra. Singapore: Asia Research Institute, National University of Singapore, 2005.

________. “Islamization and Christianization in Southeast Asia: The Critical Phase, 1550-1650,” in Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief, ed. Anthony Reid, 151-79. Asia East by South. Ithaca: Cornell University Press, 1993.

________. “The Islamization of Southeast Asia,” in Historia: Essays in Commemoration of the 25th Anniversary of the Department of History University of Malaya, eds. Muhammad Abu Bakar, et al., 13-33. Kuala Lumpur: Malaysian Historical Society, 1984.

________. “Nineteenth Century Pan-Islam in Indonesia and Malaysia.” JAS 26, no. 2 (1967): 267-83.

________. “The Rise of Makassar.” Review of Indonesian and Malaysian Affairs 17 (1983): 117-60.

________. Slavery, Bondage and Dependency in Southeast Asia, ed. New York: St. Martin’s Press, 1983.

________. Southeast Asia in the Age of Commerce. Volume 1: The Lands below the Winds. New Haven: Yale University Press, 1988.

________. Southeast Asia in the Age of Commerce. Volume 2: Expansion and Crisis. New Haven: Yale University Press, 1993.

________. Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief, ed. Asia East by South series. Ithaca: Cornell University Press, 1993.

________. “The Structure of Cities in Southeast Asia, Fifteenth to Seventeenth Centuries.” JSEAS 11, no. 2 (1980): 235-50.

________. “Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities,” JSEAS 32, no. 3 (2001): 295-313.

Riddell, Peter. Islam and the Malay-Indonesian World: Transmission and Responses. London: Hurst and Co., 2001.

Roff, William R. “Origin and Early Years of the Majlis Ugama,” in Kelantan: Religion, Society and Politics in a Malay State, ed. William R. Roff, 101-52. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974.

________. “South-East Asian Islam in the Nineteenth Century,” in The Cambridge History of Islam, Volume 2—The Further Islamic Lands, Islamic Society and Civilization, eds. P. M. Holt, Anne K. S. Lambton, and Bernard Lewis, 155-81. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

Rony, A. Kohar. “Malay Manuscripts and Early Printed Books at the Library of Congress.” Indonesia, 52 (Oct. 1991): 123-34.

Sa‘ari, Che Zarrina. “Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dan Penglibatannya dalam Tarekat Shattariyyah,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Safran, William. “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return.” Diaspora 1, 1 (1991): 83-99.

Sakamaki Shunzo, “Ryukyu and Southeast Asia,” JAS 23, no. 3 (1964): 383-9.

Sakat, Ahamad Asmadi and Azwira Abdul Aziz. “Tinjauan Perlaksanaan Pengkaedahan Hadith dalam Beberapa Karya Terjemahan Sheikh Daud al-Fatani,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Salleh, Abdullah al-Qari b. Haji. “To’ Kenali: His Life and Influence,” in Kelantan: Religion, Society and Politics in a Malay State, ed. William R. Roff, 87-100. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974.

Salleh, Mohamed b. Nik Mohd. “Campa dan Dunia Melayu,” in Tamadun Melayu, vol. 3, eds. Ismail Hussein, A. Aziz Deraman, and Abd. Rahman al-Ahmadi, 1061-94. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.

________. “Kelantan in Transition: 1891-1910,” in Kelantan: Religion, Society and Politics in a Malay State, ed. William R. Roff, 22-61. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974.

________. “Perkembangan Pendidikan atau Pengajian Islam di Negeri Kelantan.” Warisan Kelantan 4 (1985): 95-121.

Sarasin Viraphol, Tribute and Profit: Sino-Siamese Trade, 1652-1853. Harvard East Asian Monographs series, v. 76. Cambridge: Harvard University Press, 1977.

Satow, E. M. “Notes on the Intercourse between Japan and Siam in the Seventeenth Century,” Transactions of the Asiatic Society of Japan 13 (1885): 139-210.

Schrieke, B. Indonesian Sociological Studies: Selected Writings of B. Schrieke. Part One. The Hague: W. van Hoeve, 1955.

________. Indonesian Sociological Studies: Selected Writings of B. Schrieke. Part Two: Ruler and Realm in Early Java. The Hague: W. van Hoeve, 1957.

Scupin, Raymond, ed. Aspects of Development: Islamic Education in Thailand and Malaysia. Bangi: Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989.

________. “Education and Development for Muslims in Thailand,” in Aspects of Development: Islamic Education in Thailand and Malaysia, ed. Raymond Scupin, 93-134. Occasional Paper, no. 7. Bangi: Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989.

________. “Islam in Thailand before the Bangkok Period.” JSS 68, no. 1 (1980): 55-71.

________. Thai Muslims in Bangkok: Islam and Modernization in a Buddhist Society. Ph.D. Thesis, University of California-Santa Barbara, 1978.

Sham, Abu Hassan. “Tariqat Naqsyabandiyah dan Peranannya dalam Kerajaan Melayu Riau Sehingga Awal Abad Kedua Puluh,” in Tamadun di Malaysia, ed. Khoo Kay Kim: 74-86. Kuala Lumpur: Hakcipta Persatuan Sejarah Malaysia, 1980.

Skinner, G. William. Chinese Society in Thailand: an Analytical History. Ithaca: Cornell University Press, 1957.

Smail, John R. W. “On the Possibility of an Autonomous History of Southeast Asia.” JSEAS 2, no. 2 (1961): 72-102.

Sunait Chutintarinond. “‘Mandala,’ ‘Segmentary State’ and Politics of Centralization in Medieval Ayudhya.” JSS 78 (1989): 89-100.

________. “The Origins of Siamese-Burmese Warfare.” Proceedings for the International Workshop: Ayudhya and Asia, ed. Kajit Jittasevi. Bangkok, Dec 18-20, 1995: 87-107.

Sunait Chutintarinond and Chris Baker, eds. Recalling Local Pasts: Autonomous History in Southeast Asia. Chiang Mai: Silkworm Books, 2002.

Suryadi. “Shaikh Daud of Sunur: Conflict between Reformists and the Shaṭṭāriyyah Ṣūfī Order in Rantau Pariaman in the First Half of the Nineteenth Century.” Studia Islamika 8, no. 3 (2001): 57-117.

Sutherland, Heather. “The Makassar Malays: Adaptation and Identity, c. 1660-1790,” in Contesting Malayness: Malay Identity across Boundaries, ed. Timothy P. Barnard, 76-106. Singapore: Singapore University Press, 2004.

Syukri, Ibrahim. The History of the Malay Kingdom of Patani, tr. Conner Bailey and John N. Miksic. Athens: Center for International Studies Ohio University, 1985.

________. Sejarah Kerajaan Melayu Patani. Bangi: Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005.

Tagliacozzo, Eric, “The Skeptic’s Eye: Snouck Hurgronje and the Politics of Pilgrimage from the Indies,” in Southeast Asia and the Middle East: Islam, Movement, and the Longue Durée, ed. Eric Tagliacozzo. Stanford: Stanford University Press, 2009.

________, ed. Southeast Asia and the Middle East: Islam, Movement, and the Longue Durée. Stanford: Stanford University Press, 2009.

Talib, Shaharil. “The Port and Polity of Terengganu during the Eighteenth and Nineteenth Centuries: Realizing its Potential,” in The Southeast Asian Port and Polity: Rise and Demise, eds. J. Kathirithamby-Wells and John Villiers. Singapore: Singapore University Press, 1990.

Tarling, Nicholas. British Policy in the Malay Peninsula and Archipelagio 1824-1871. Oxford in Asia Historical Reprints. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969.

________, ed. The Cambridge History of Southeast Asia, Volume 1: From Early Times to c.1800. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

________, ed. The Cambridge History of Southeast Asia, Volume 2: The Nineteenth and Twentieth Centuries. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Tayob, Abdulkader. Islam in South Africa: Mosques, Imams, and Sermons. Religion in Africa series. Gainesville: University Press of Florida, 1999.

Terwiel, B. “Bondage and Dependency in Early Nineteenth Century Siam,” in Slavery, Bondage and Dependency in Southeast Asia, ed. Anthony Reid. New York: St. Martin’s Press, 1983.

Tiele, P. A. “De Europeërs in den Maleischen Archipel, Zesde Gedeelte 1598-1605.” BKI 30 (1882): 141-242.

________. “De Europeërs in den Maleischen Archipel, Negende Gedeelte 1618-1623.” BKI 36 (1887): 198-307.

Tjandrasasmita, Uka. “The Introduction of Islam and the Growth of Moslem Coastal Cities in the Indonesian Archipelago,” in Dynamics of Indonesian History, eds. Haryati Soebadio and Carine A. du Marchie Sarvaas, 141-60. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1978.

Van der Cruysse, Dirk. Siam and the West 1500-1700, tr. Michael Smithies. Chiang Mai: Silkworm Books, 2002.

Van Leur, J. C. Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History. Selected Studies on Indonesia. The Hague: W. van Hoeve, Ltd., 1955.

Villiers, John. “The Cash-crop Economy and State Formation in the Spice Islands in the Fifteenth and Sixteenth Centuries,” in Southeast Asian Port and Polity: Rise and Demise, eds. J. Kathirithamby-Wells and John Villiers. Singapore: Singapore University Press, 1990: 83-105.

________. “Makassar: The Rise and Fall of an East Indonesian Maritime State, 1512-1669,” in Southeast Asian Port and Polity: Rise and Demise, eds. J. Kathirithamby-Wells and John Villiers. Singapore: Singapore University Press, 1990: 143-59.

Vlekke, Bernard H. M. Nusantara: A History of the East-Indian Archipelago. European Business: Four Centuries of Foreign Expansion, ed. Mira Wilkins. New York: Arno Press, 1977.

Vredenbregt, Jacob. “The Haddj: Some of its Features and Functions in Indonesia.” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 118 (1962): 91-154.

Wake, Christopher H. “Malacca’s Early Kings and the Reception of Islam.” JSEAH 5, no. 2 (1964): 104-28.

Wattana Sugunnasil, ed. Dynamic Diversity in Southern Thailand. Pattani: Prince of Songkla University, 2005.

Wee Khoon Hock. “Kelantan and the Chinese Kelantanese,” in Kelantan Zaman Awal: Kajian Arkeologi dan Sejarah di Malaysia, ed. Nik Hassan Shuhaimi bin Nik Abd Rahman, 216-28. Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1987.

Wheatley, Paul. The Golden Khersonese: Studies in the Historical Geography of the Malay Peninsula before A.D. 1500. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1961.

Wills, John E., Jr. “Maritime China from Wang Chih to Chih Lang: Themes in Peripheral History,” in From Ming to Ch’ing: Conquest, Region and Continuity in Seventeenth-Century China, eds. Jonathan D. Spence and John E. Wills, Jr., 201-38. New Haven: Yale University Press, 1979.

Wink, Andre. Al-Hind: The Making of the Indo-Islamic World, Volume 2: The Slave Kings and the Islamic Conquest 11th-13th Centuries. Leiden: Brill, 1997.

Winzeler, Robert L. “The Social Organization of Islam in Kelantan,” in Kelantan: Religion, Society and Politics in a Malay State, ed. William R. Roff, 259-71. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974.

Wolters, O. W. The Fall of Srivijaya in Malay History. London: Lund Humphries, 1970.

________. History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives. Revised ed. Southeast Asia Program Publications. Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University, 1999.

Wood, W. A. R. A History of Siam: From the Earliest Times to the Year A.D. 1781, with a Supplement Dealing with More Recent Events. London: T. Fisher Unwin, 1926.

Wyatt, David K. “History and Directionality in the Early Nineteenth-century Tai World,” in The Last Stand of Asian Autonomies: Responses to Modernity in the Diverse States of Southeast Asia and Korea, 1750-1900, ed. Anthony Reid, 425-43. Studies in the Economies of East and South-East Asia, ed. Peter Nolan. London: MacMillan, 1997.

________. “Nineteenth Century Kelantan: A Thai View,” in Kelantan: Religion, Society and Politics in a Malay State, ed. William R. Roff, 1-21. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974.

________. “Patani and the Malay Peninsula in Southeast Asian History.” Patani Cultural Festival, Prince of Songkhla University, Patani, July 22-24, 1972.

________. Studies in Thai History: Collected Articles. Chiang Mai: Silkworm Books, 1994.

________. “The ‘Subtle Revolution’ of King Rama I of Siam,” in Moral Order and the Question of Change, eds. David K. Wyatt and Alexander Woodside, 9-52. New Haven: Yale University Press, 1982.

________. “A Thai Version of Newbold’s ‘Hikayat Patani’.” JMBRAS 40, no. 2 (1967): 16-37.

________. Thailand: A Short History. New Haven: Yale University Press, 1982.

Wyatt, David K. and Alexander Woodside, eds. Moral Order and the Question of Change. New Haven: Yale University Press, 1982.

Wyatt, David K. and J. S. Bastin, “Mainland Powers on the Malay Peninsula, AD 1000-1511.” International Conference on Asian History, Kuala Lumpur, Malaysia, August 1968.

Yahya, Mohammad Zaini, et al. “Penulisan Fiqh Sheikh Daud al-Fatani,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Yatim, Othman Mohd. Batu Aceh: Early Islamic Gravestones in Peninsular Malaysia. Kuala Lumpur: Museum Association of Malaysia, 1988.

Yegar, Moshe. Islam and Islamic Institutions in British Malaya: Policies and Implementation. Jerusalem: Magnes Press, 1979.

Yusof, Shamsudin Mohd. “Tok Sheikh Jarum (1849-1911),” in Tokoh-tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu, vol. 1, 3rd ed., ed. Ismail Che Daud, 165-76. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2001.

Zain, Farid Mat. “Pengaruh Gerakan Islah di Timur Tengah Terhadap Pemikiran Ulama Patani,” in Nadwah Ulama Nusantara: Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, Ulama Pencetus Budaya Ilmu. Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University-Pattani, May 19-20, 2001.

Zain, Noraini Bti. Md. “Sejarah Penubuhan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.” Warisan Kelantan 7 (1988): 60-9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s